ZA 02.12

20U00

Competitie

KMSK Deinze - Club NXT

HOT Koop nu jouw KMSK Deinze wedstrijdshirt!

Naar de webshop!

TICKETS

Bestel hier jouw tickets

'T Kouterke (1927) Taverne Palace

Supportersclub 't Kouterke

Supportersclub 't Kouterke

In het Liberaal Archief waar de stukken van SK Deinze worden bewaard, vonden we een reglement van de supportersclub Sportkring Deinze gesticht op 18 oktober 1926. "Zij heeft voor doel de spelers van "Sportkring Deinze" te ondersteunen en aan te moedigen in het voetbalspel." de bijdrage bedroeg 5 frank per jaar. het reglement was ondertekend door René Van Meirhaeghe (voorzitter), Marcel Van Campe (secretaris), Robert Menu (ondervoorzitter) en wat men de commisarissen noemt: Remi Vander Plancken, Frans De Clercq, Gaston Verstraeten en Marcel Bovyn.

Blijkbaar was dit een valse start, want de eigenlijke stichtingsvergadering van de vereniging wordt iets later gesitueerd, namelijk op 14 september 1927. De eerste supportersclub was gevestigd in Café De Rat, gelegen in degentpoortstraat en uitgebaat door Hector De Vlieger. In het jaarboek van 1999 van de KGK vermeldt André Heyerick dit café, dat zich ongeveer ter hoogte van het tankstation bevond. Deze herberg was het stamcafé van een groep jongeren diezelf graag voetbal speelden. Zoon Daniël De Vlieger (°1911) herrinnert zich nog hoe deze knapen in het begin van de jaren twintig voetbalden op een zandige glooiing die tot aan de Leie liep en waar in de jaren dertig de Guido Gezellelaan werd aangelegd. Het waren de gebroeders André en Gaston Matthys, Robert Tessely, Robert Van Hauwaert, Jules Van Laere, Willy Vermeulen en vele anderen. Zij zouden uieindelijk bij het pas opgerichte SK Deinze terechtkomen. Zij behoorden ertot de eerste voetbal generatie en misschien is de club deels onderdruk van deze jongens ontstaan. De "ratte" en het "kalkhof" zijn verdwenen benamingen die verwijzen naar een volkse wijk die werd gevormd door de Oude Gentstraat, de Ghesquièrestraat en de Kalkhofsstraat.

In de negentiende eeuw lagen hier de omwallingen en een aantal meersen. Wellicht lipen daar toen veel van die knaagdiertjes rond, vandaar de naam "ratte".

De club Sportkring deinze kreeg een rat als mascotte en werd toen ook de ratte genoemd. er waren tijdens de eerste vergadering naar verluidt dertig personen aanwezig die een bestuur kozen. Voorzitter werd Frans De Clercq, ondervoorzitter Henri Van Laere, bestuursleden René Tessely, Jules Van Laere en Gaston Matthys.

De vlag is een zeer belangrijk attribuut van een supportersclub. De eerste vlag werd nog ontworpen door de eerste voorzitter Frans De Clercq zelf en vervaardigd door de echtgenote van beelhouwer Antoon Van Parijs. Op de eerste vlag van de club was een rat te zien die met een bal door het doel liep. Daniël De Vlieger zei nog dat André De Waele steeds het vaandel droeg en het als een dierbaar kleinnood koesterde en beschermde.

Voor elke thuismatch kwamen de supporters samen in het lokaal en vertrokken dan in groep met de muziekkapel voorop naar het voetbalveld in Astene. De leden van deze club kregen een korting op het toegangsgeld. We lazen in een schrijven uit 1928 aan desupportersclub dat SK Deinze een korting toestond van een halve frank op het toegangsgeld dat toen twee frank bedroeg. De supportersclub diende echter per toegekend ticket een kwartje te betalen aan de vereniging. De verplaatsingen gebeurden nog niet per bus, maarmeestal met de fiets of zelfs tevoet.

En supportersclub van een voetbalploeg heeft twee vaste stekken. Het ene is natuurlijk het voetbalveld zelf, het andere is het café. De supporterskring Sportkring Deinze verhuisde nogal eens. Enkele jaren na de stichting verzamelden desupporters in café De Nieuwe wandeling bij Jozef Bruaert aan de hoek vande kalkhofsstraat en de Guido Gezellelaan. Toen deze herbergier zijn bedrijvigheid stopzette, vond men een aantal jaren een onderkomen bij C. Alleene-Mestdagh.Toen deze lokaalhouder overleed kwamen de supporters terecht bij Fred Gevaert die aan de Leiebrug in de Guido Gezellelaan een café had.

Het ledenaantal bleef groeien en op en bepaald ogenblik waren er genoeg gegadigen om een eigen muziekgezelschap op te richten, waarvan de leden uit de verschillende Deinse muziekmaatschappijen kwamen. De supporters trokken met vlag en fanfare naar het terrein. De drijvende kracht van het muziekgezelschap was de herbergier Fred Gevaert. Er kwam echter ook veel steun achter de schermen van Emile Torck. Na de match werd er steeds halt gehouden bij Medard Van den Abeele van het legendarische café Het Melhuis.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Fred Gevaert als krijgsgevangene naar Duitsland gevoerd. De zetel van de vereniging werd door voorzitter Frans De Clercq ondergebracht in de herberg, uitgebaat doorde weduwe van Achiel Pollet, op 't Kouterke in Petegem zelf. op dat ogenblik was Robert Van De Walle secretaris. Vanaf dat ogenblik verdwijnt de ratte naar de achtergrond en wordt gesproken van ' t Kouterke. Het café Sportkring werd nadien jarenlang uitgebaat door Gaston Verzele. heel wat gesprekspartners verzekerden ons dat ze er veel gezellige uren hebben doorgebracht, in een tijd toen televisie nog niet alles domineerde. men richtte feestelijkheden in (o.a. zangcrochets), er waren kerstnachtbals en talrijke tombalo's werden aan SK deinze overgemaakt. De verplaatsingen gebeurden vanaf toen met autobussen.

Toen na de oorlog Frans De Clercq zijn functie om gezondheidsredenen diende op te geven, werd hij opgevolgd door Walter De Gryze. Het organiseren van tombola's en het uitbaten van de kantine van SK Deinze vormden de belangrijkste vorm van inkomsten. Er werd ook jaar na jaar een zomeruitstap georganiseerd, zodat ook de echtgenotes van de supporters eens mee op stap gingen. SK Deinze kreeg trouwens regelmatig eens een finacieële injectie van de vereniging, terwijl het jeugdcomité werd bedacht met materiaalsteun. In 1965 werd van voorzitter gewisseld. Achiel De Clercq, die ook lid was van het hoofdbestuur en het jeugdcomité van KMSK Deinze, nam toen de zware taak op zich.

Bij de veertigste verjaardag vande supportersclub op 10 en 11 juni 1967 werd een groots feest georganiseerd? Het lokaal bevond zich nog steeds bij Gaston Verzele, die samen met voorzitter Achiel De Clercq uitgebreid werd gevierd, evenals oude getrouwen zoals Walter De Gryze. De oude vlaggen en supportersliedjes werden weer bovengehaald voorde optocht. Achiel werd in 1975 opgevolgd door Julien Van Damme, die op 1 september 1994 op zijn beurt de fakkel doorgaf aan Willy Commere.

Op dit ogenblik is ' t Kouterke gevestigd in café Palace, met als cafébaas en trouwe supporter Chris Vincent, het is deze club die jaarlijks de trofee "Topscorer KMSK Deinze" uitreikt aan de fanionspeler die het meeste aantal doelpunten heeft gemaakt. In 2000 telde de club 220 leden.

GOUDEN RELATIES

Dakota Vastgoed Domestic Services Playsia TV Tachikawa house JAKO