ZO 12.05

16U00

Competitie

KMSK Deinze - Lommel SK

HOT Koop nu jouw KMSK Deinze wedstrijdshirt!

Naar de webshop!

ABONNEMENTEN 24-25

Koop nu je abonnement voor het nieuwe seizoen!

GDPR - Privacyvoorwaarden

KMSK Deinze / Deinze FC NV verwelkomt u.

NV 

Adres : Stadionlaan 5, 9800 Deinze

KBO nummer: BE0524.897.781

(hierna “KMSK Deinze”, “wij”, “ons”).

 

  1. Kennisgeving

Wij begrijpen dat uw privacy erg belangrijk is voor u en wij doen dan ook alles om uw persoonlijke levenssfeer te respecteren. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt door KMSK Deinze en de haar verbonden ondernemingen en zullen zonder uw toestemming nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven worden aan derde partijen.

Dit privacy-beleid beschrijft hoe KMSK Deinze omgaat met uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van haar websites, mobiele applicaties, webshops, ticketshops, draadloze (wifi, bluetooth) netwerken, software en andere online producten en diensten (hierna “Online Diensten”).

KMSK Deinze kwalificeert als de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de toepasselijke wetgevingen inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot: i) EU Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 en elke implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (ii) EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, en (iii) alle overige toepasselijke wetgevingen die verband houden met of een impact hebben op de verwerking van persoonsgegevens of privacy. Voor inlichtingen over het privacy-beleid en de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Online Diensten kunt u contact opnemen via secretariaat@kmskdeinze.be .

  1. Toestemming

Uw toestemming dient als wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens door KMSK Deinze. U gaat akkoord met de bepalingen van dit privacy-beleid en met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door KMSK Deinze voor de hierin omschreven doeleinden door “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy-beleid van KMSK Deinze” aan te vinken of door elke andere gelijkaardige oplossing die wordt geïmplementeerd. U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking, gebaseerd op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

  1. Welke gegevens verwerkt kunnen worden

KMSK Deinze verzamelt en verwerkt volgende gegevens, zoals hierna beschreven.

(i) Identificatiegegevens. Toegang en aanmelding tot onze Online Diensten gebeurt aan de hand van gegevens waarmee u zichzelf registreert en waarmee wij u uniek kunnen identificeren ten opzichte van andere gebruikers, zoals uw email en gekozen wachtwoord of de unieke sociale media account van Facebook of Twitter waarmee u zich aanmeldt. Tijdens uw registratie en aanmelding kunnen ook uw naam, voornaam, adres, geboortedatum, taal, geslacht, telefoonnummer en andere gegevens worden verwerkt.

(ii) Opgegeven gegevens. Tijdens het gebruik van onze Online Diensten verwerken wij ook gegevens die door u opgegeven worden, hetzij rechtstreeks aan ons, hetzij via de sociale media profielen en activiteiten die met uw akkoord gekoppeld worden aan onze Online Diensten, zoals uw gebruikersnaam, persoonlijke voorkeuren, interesses, aankopen, hobby’s, fotomaterialen, videomaterialen, commentaren, posts, vriendennetwerken, deelname aan enquêtes en wedstrijden, lidmaatschappen (van supportersclubs), geografische locaties en andere gegevens.

(iii) Geografische gegevens. Om bepaalde Online Diensten mogelijk te maken of te vergemakkelijken kan uw geografische locatie verwerkt worden, bijvoorbeeld indien u zich aanmeldt op fysieke locaties zoals in en rond het stadion, in onze winkelruimtes of die van onze partners, en indien u zich toegang verschaft tot onze Online Diensten vanuit het buitenland.

(iv) Automatisch verzamelde gegevens. Naast voormelde gegevens kunnen ook automatisch gegevens verzameld en verwerkt worden, zoals uw IP-adres, uw geografische locatie, het type en besturingssysteem van uw computer of mobiele telefoon, uw bezoek en het tijdstip en de duur van uw bezoek aan pagina’s en onderdelen van de Online Diensten en andere gegevens en statistieken betreffende het gebruik van de Online Diensten.

(v) Cookies. KMSK Deinze gebruikt en verwerkt cookies met het oog op de hierna vermelde doeleinden en om de werking en het gebruiksgemak van de Online Diensten te verbeteren. U vindt ons cookiebeleid hier.

(vi) Doorgifte aan derden – Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan onze partners en leveranciers, doch uitsluitend om het functioneren van onze Online Diensten mogelijk te maken.

  1. Doeleinden

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden met het oog op volgende doeleinden:

om het gebruik in het algemeen van onze Online Diensten (ticketshop, clubshop, mobiele app, push notificaties van de app, aanbiedingen, promoties…) zo veilig, gemakkelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en om de gebruikservaring van onze Online Diensten te optimaliseren;

- om via onze Online Diensten een inhoud te creëren die relevant is voor u en om informatie, promoties, producten en diensten van KMSK Deinze en van partners van KMSK Deinze aan te bieden en te integreren met andere informatie, promoties, producten en diensten van derden;

- om te verwerken met het oog op reclame, marketing en direct marketing ten behoeve van commerciële en promotionele acties, producten en diensten van KMSK Deinze en van partners en leveranciers van KMSK Deinze. Daartoe kunnen wij of derden u contacteren via e-mail, post, sociale media;

Wij zullen u relevante informatie bezorgen indien wij van plan zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in dit artikel.

  1. Uw rechten

U hebt steeds recht om (i) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (ii) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, (iii) uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (iv) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, www.privacycommission.be). U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door  een verzoek richten via secretariaat@kmskdeinze.be of via post naar KMSK Deinze, Stadionlaan 5, 9800 Deinze.

  1. Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. 

  1. Wijzigingen

KMSK Deinze kan dit privacy-beleid op ieder ogenblik wijzigen. Bij elk nieuw gebruik van de Online Diensten is de laatste versie van toepassing, indien u uw toestemming hiertoe hebt verleend.

  1. Algemene Voorwaarden  en Online Verkoopsvoorwaarden

U vindt hier onze Algemene Voorwaarden en hier onze Online Verkoopsvoorwaarden.

GOUDEN RELATIES

Dakota Vastgoed Domestic Services StarCasino Playsia TV Tachikawa house JAKO