ZO 12.05

16U00

Competitie

KMSK Deinze - Lommel SK

HOT Koop nu jouw KMSK Deinze wedstrijdshirt!

Naar de webshop!

TICKETS

Bestel hier jouw tickets

ACAFP en KMSK Deinze gaan samenwerking aan met ASEANCHAM-EU en BVA

Nieuws Bericht geplaatst op maandag 06 februari 2023

Deinze, 6 februari 2023 - ACA Football Partners en KMSK Deinze kondigen met trots hun partnerschap aan met ASEANCHAM-EU en de Belgian-Vietnamese Alliance (BVA). ASEANCHAM-EU, gevestigd in Brussel, is de eerste specifieke kamer van koophandel voor ASEAN bedrijven en ondernemingen die actief zijn in en handel drijven met Europa. Hun doel is de ontwikkeling van de ASEAN-bedrijven in Europa te ondersteunen en de zichtbaarheid van de ASEAN in de Europese Unie te vergroten door als knooppunt voor de 2 blokken te fungeren.

KMSK Deinze en ASEANCHAM-EU zullen in de toekomst samenwerken om de voetbal diplomatie richting de ASEAN ambassades in België te ondersteunen en de evenementen en activiteiten van KMSK Deinze te verspreiden naar de ASEAN gemeenschap in België.  Onze eigenaar, ACAFP, breidt zijn wereldwijde netwerk nu ook in Azië uit, en via dit samenwerkingsverband zullen we de bekendheid van de club vergroten, meer zakelijke kansen trachten te benutten, supporters met elkaar in contact brengen en de ontwikkeling van PlaysiaTV ondersteunen.

Dimitri Duong, CEO ASEANCHAM-EU: "ASEANCHAM-EU is verheugd om met ACAFP en haar voetbalclubs samen te werken bij de ontwikkeling van hun netwerk en een brug te slaan tussen de voetbalgemeenschappen in Europa en ASEAN. Dit sluit aan bij de doelstelling van ASEANCHAM-EU om de banden tussen beide regio's aan te halen. Voetbal is als internationale handel, het is mondiaal en brengt mensen samen."

Akihisa Iizuka, COO ACAFP en CSO KMSK Deinze: "Ik ben heel blij om dit partnerschap met ASEANCHAM-EU en BVA aan te kondigen. ACA Football Partners en KMSK Deinze breiden hun markt internationaal uit. We kunnen elkaar ondersteunen door een goed zakelijk netwerk tussen ons te creëren. Op die manier kunnen we onze lokale sponsors en de gemeenschap nieuwe kansen bieden."

 

 

ENG:

 

ACAFP and KMSK Deinze partner up with ASEANCHAM-EU and BVA

Deinze, 6th of February 2023 - ACA Football Partners and KMSK Deinze are proud to announce their partnership with ASEANCHAM-EU and the Belgian-Vietnamese Alliance (BVA). 

ASEANCHAM-EU, based in Brussels, is the first dedicated chamber of commerce for ASEAN companies and businesses operating in and trading with Europe. Their goal is to support primarily the voices and development of the ASEAN companies in Europe and bringing the visibility of the ASEAN to the European Union by acting as a hub for the 2 blocs.

KMSK Deinze and ASEANCHAM-EU will work together in the future to support the football diplomacy towards the ASEAN embassies in Belgium, relay the events and activities of KMSK Deinze to the ASEAN community in Belgium.  Our owner, ACAFP, is now expanding its global network in Asia as well, and through this partnership we will raise the awareness of the club, seek for more business opportunities, and connect fans beyond the countries and support the development of PlaysiaTV. 

Dimitri Duong, CEO ASEANCHAM-EU: “ASEANCHAM-EU is delighted to collaborate with ACAFP and its football clubs in developing their network and to bridge the football communities in Europe and ASEAN. This is in line with ASEANCHAM-EU’s objective of fostering greater ties between both regions. Football is like international trade, it is global and brings people together.” 

Akihisa Iizuka, COO ACAFP and CSO KMSK Deinze: “I am quite happy to announce this partnership with ASEANCHAM-EU and BVA. ACA Football Partners and KMSK Deinze are expanding our market internationally. We can support each other by creating a good business network between us. In that way, we can provide new opportunities to our local sponsors and the community.”

 

GOUDEN RELATIES

Dakota Vastgoed Domestic Services StarCasino Playsia TV Tachikawa house JAKO