De officiële clubsite

Voorbeschouwing wedstrijd K.S.K. Heist - K.M.S.K Deinze (19.10.2019)

Naar het Gemeentelijk Sport-centrum te Heist-op-den-Berg
K.M.S.K. Deinze trekt voor de derde maal naar de provincie Antwerpen en voor de
tweede maal naar de Antwerpse Kempen. Daarna staat er nog één verplaatsing naar die
regio op het programma, op zaterdag 8 maart 2020 naar K.F.C. Dessel Sport. Nu gaat het
naar Heist-op-den-Berg, dat gesitueerd is tussen Lier en Aarschot. Het is een moeilijke
verplaatsing wat de route betreft, wellicht de lastigste van allemaal. Wij weten niet wat de
“g.p.s.” vertelt, omdat er verschillende mogelijkheden zijn. Google maps biedt zelfs drie
alternatieven ! Merkwaardig genoeg zou de langste weg, in kilometers, … de kortste in tijd
zijn. Toch eerst even meegeven over het waar en wanneer.

K.S.K. Heist ontvangt op zaterdag 19 oktober 2019 a.s. K.M.S.K. Deinze
in het Gemeentelijk Sport-centrum, aanvang wedstrijd om 20 uur !

Heist-op-den-Berg
Geografisch kan Heist-op-den-Berg gesitueerd worden in het zuiden van de provincie
Antwerpen en dus ook van de Antwerpse Kempen, aan de Westelijke grens er van. Met zijn
ruim 41.000 inwoners, deelgemeenten inbegrepen, behoort het bij de 20 grootste
gemeenten van Vlaanderen ! Die andere deel-gemeenten zijn Booischot, Hallaar, Itegem,
Schriek en Wiekevorst … al dan niet men hun respectievelijke gehuchten. Zoals al gesteld,
het ligt midden tussen Lier en Aarschot en ook ongeveer even ver van Mechelen en
Westerlo. Meteen ook de hoofdwegen waarlangs het te bereiken valt. Geen waterweg, alleen
de spoorlijn tussen Lier en Aarschot is ook nog een verkeersweg, dat is een gedeelte van,
o.a., de lijn Antwerpen-Lier-Hasselt-Luik.

Geschiedkundig is Heist op den Berg vooral gekend door de ligging ervan, want het
centrum bevindt zich inderdaad op een “heuvel” … “getuigenheuvel” genoemd. Die steekt
zelfs 48 meter boven de zeespiegel uit en is, op één nà, het hoogste punt in de provincie
Antwerpen. Die “berg” is een overblijfsel van de vroegere natuurelementen en … de zee die
zo'n 70 tot 3 miljoen jaar geleden, het noorden van België onder water zette. Werd ook de
“Diestiaanzee” genoemd. Later, toen het water zich definitief had teruggetrokken,
ontstonden er her en der heuvels … “getuigenheuvel” genoemd ! Die was 15 miljoen jaar
geleden (!) een zandbank, een duin wellicht, die zich op de kustlijn bevond in de
overgangszone van de zee naar het vasteland. Die “duinenzone” strekte zich zelfs ook, en nu
ook, nog verder uit naar Herentals, Kasterlee en wellicht ook Limburg !

De meest voor de hand liggende stelling van het ontstaan van een gemeenschap aldaar is
het feit dat er vier wegen naar de heuvel toelopen, vanuit de vier windrichtingen. Het
oudste document waarin sprake is van “Heistse” zou dateren van 1008, dit in een oorkonde
van de Duitse Koning Hendrik II … “de Heilige”. Werd in 1014 door Paus Benedictus VIII tot
Keizer gekroond van het Heilige Roomse Rijk. In 1146 werd hij, als enige Duitse Keizer ooit,
door Paus Eugenius III heilig verklaard. Zijn feestdag valt op 13 juli. Hij is de beschermheer
van de bisdommen Bamberg en Bazel (de kathedraal ervan is gebouwd op initiatief van
Hendrik II) … van de kinderloze paren, van koningen en hertogen en van gehandicapten,
geraakte zelf op latere leeftijd verlamd.

Op toeristisch vlak is die getuigen-heuvel één van de bezienswaardigheden … waar zich
dus ook de officiële kern van Heist-op-den-Berg bevindt. De kerk, het politiekantoor, het
gemeentehuis, het trein-museum en het heem-museum bevinden zich allemaal op “den
Berg”. Interessant is ook het gegeven over het wapenschild, een witte zwaan op een blauw-groene achtergrond.

Meteen ook de kleuren van de gemeente en van K.S.K. Heist zélf. Naar het schijnt
vereenzelvigde men, destijds, de inwoners van “Hest”, uitspraak in de volksmond, als ‘te-
laat-komers’
. Ze zouden die gekregen hebben nadat ze te laat waren gekomen op het
slagveld (?) ! Als tegengewicht voor dat weinig vleiend koos-naampje plaatsten de
Heistenaars een maagdelijk blanke zwaan, symbool van zuiverheid en onschuld, in hun
schild en zegel. Het gegeven dateert uiteraard niet van gisteren, want het zou al 420 jaar
oud zijn ! In 2008 vierde Heist-op-den-Berg haar 1000 ste verjaardag. Tal van festiviteiten
werden georganiseerd en zelfs het Koningspaar kwam op bezoek. Wat de “Hestenaars”
minder apprecieerden was het feit dat de zwaan uit hun wapenschild verdween ! Er was fel
protest en op ludieke wijze gaf een afvaardiging van de inwoners een witte zwaan cadeau
aan de Burgemeester. Wij weten niet of de gemeente daar intussen een “mouw” heeft aan
gepast … in alle geval draagt K.S.K. Heist nog altijd “de zwaan” in het wapenschild !


Het Gemeentelijk Sportcentrum
Bevindt zich in de Lo-straat 50, ten zuiden van het centrum en de “getuigenheuvel”. Was
destijds de thuishaven van K.F.C. Heist Sportief. Het is uitgerust met een degelijke zittribune
en met een lichtinstallatie. Het terrein van K.S.V. Heist lag, in vogelvlucht, maar een paar
honderd meter van dat van de Lo-straat, namelijk in de Boudewijnlaan. Het Gemeentelijk
Sportcentrum werd, in zekere zin, ondertussen aangepast aan de vereisten van de clubs uit
“1B” … met een bijkomende zittribune in het verlengde van de oude. Er werden ook de
nodige zalen voorzien voor allerlei gelegenheden.

Wegwijzer
Zoals in de aanhef al gesteld … een moeilijke bedoening. Normaliter, … via Mechelen. De
kortste wat de afstand betreft. Dus E17 richting GENT → ANTWERPEN. Verlaten in Sint-
Niklaas aan de afrit “15 TEMSE”. Daarna N16 nemen richting Mechelen. Blijven volgen tot
aan A12, even richting Brussel en dan terug richting MECHELEN, om het centrum van
Willebroek te vermijden. N16 volgen tot in Mechelen en aldaar, nà oversteek van de E19
ring R6 nemen die u tot aan de N15 en de Putse steenweg brengt. Blijven volgen, door Putte
door tot aan kruispunt met de N10 … Lier – Aarschot (rondpunt). Rechtsaf richting
Aarschot. N10 volgen tot aan volgend rond punt (Tones.be op uw rechterkant). Aan
rondpunt linksaf … de Lo-straat.

Sportief
De sportieve geschiedenis van K.S.K. Heist is terug te vinden op de website van K.M.S.K.
Deinze onder “Seizoen 1920” en “Tegenstanders” ; alsook bij “Volgende wedstrijd”.

Onderlinge wedstrijden
Slechts vijfmaal trok K.M.S.K. Deinze eerder naar Heist-op-den-Berg. Dat is gemakkelijk te
verklaren omdat de beide clubs eerst in het seizoen 2009-2010 tegenover elkaar stonden.
K.S.K. Heist was net als kampioen gepromoveerd van uit de nationale bevordering reeks C ...
en zou een overtuigende nieuwe titel op zak steken in de derde klasse ‘A’. Het geraakte echter
tweemaal niet voorbij oranje-zwart. De terugwedstrijd werd gespeeld op zondag 21
februari 2010.
De thuisploeg zat toen al mee bovenin de rangschikking, maar kon niet
verhinderen dat K.M.S.K. Deinze de drie punten terug mee naar het Kanaal van Schipdonk
nam met goals van Nana Osei Berkoe (63e) en Sampson Twum (72e). Het tegendoelpunt van
Jan Hendrickx (75e) was niet meer dan een eerredder … uitslag 1 - 2.

K.M.S.K. Deinze was dus de enige ploeg die het maximum der punten kon behalen tegen de
latere kampioen en promovendus ! K.S.K. Heist daarna in de tweede nationale afdeling, waar
K.M.S.K. Deinze hen in 2015 vervoegde. Op zaterdag 5 september 2015 werd het 1 - 1 ; dit
door een late gelijkmaker van Jorn Vermeulen (82e 1 - 1). Dat was eveneens het geval op
zondag 26 maart 2017. Bart Wevers had K.S.K. Heist op voorsprong gebracht (35e) en Steve
Bael had vlak na de herneming de bordjes in evenwicht gebracht (49e). Youssef Challouk
(69e) -u kent hem wel- bracht de thuisploeg terug op voorsprong, maar Matthias Lievens
maakte op de valreep nog gelijk (90e) ... 2 - 2. In het seizoen 2017-2018, op zaterdag 24
maart 2018
, won K.M.S.K. Deinze met het kleinste verschil aan de voet van de
getuigenheuvel. Een doelpunt van Jérôme Mezine, vlak nà de rust, leverde een 0 - 1 zege op
die later beslissend zou zijn voor deelname aan de play-offs ! Vorig seizoen ten slotte, maar
nog in het het kalenderjaar 2019, zat K.M.S.K. Deinze in een merkwaardige positieve “flow”
en won aan de getuigenheuvel met 0 - 2, op zaterdag 23 maart 2019. Doelpunten van
Jonas Vinck (80e ) en Mehdi Tarfi (82e). Al die wedstrijden werden fel betwist en dat zal nu
ook weer het geval zijn, want K.S.K. Heist heeft al vijf “clean sheets” verwezenlijkt in de loop
van dit seizoen.

Marcel Dingemans

website door GRAMMA