De officiële clubsite

Voorbeschouwing wedstrijd K. Rupel Boom F.C. - K.M.S.K Deinze (01.09.2019)

Naar het Gemeentelijk PARK Stadion te Boom

K.M.S.K. Deinze begint aan het seizoen 2019-2020 op verplaatsing. Het trekt naar de
provincie Antwerpen, meer bepaald naar de Rupelstreek. Deze rivier is trouwens de
voortzetting van de Dijle en de Nete, die te Rumst samenvloeien en voortgaan in de
Rupel. In Rupelmonde komt ze in de Schelde terecht.

K. Rupel Boom F.C. ontvangt K.M.S.K. Deinze in het Gemeentelijk Parkstadion
op zondag 1 september 2019 a.s., aanvang van de wedstrijd om 15u00.

Wegwijzer
Wat is de uitgelezen weg ? Over Antwerpen ? De A12 mag dan wel voor een groot deel
autosnelweg zijn, en vier rijbanen-weg, maar toch een omweg van om en nabij de 40
km. en … bovendien … vele verkeerslichten ! De N16, na de E17, lijkt dan ook de beste
oplossing ! De E17 Gent-Antwerpen verlaten te Sint-Niklaas. Een paar kilometers
voorbij Waasmunster voorselecteren en rechter baan nemen ; richting Temse volgen
en de N16 nemen. Blijven volgen tot aan de A12 Antwerpen-Boom. Die A12 moet u
nemen en blijven volgen, in de richting van Antwerpen. Volgen tot even voorbij de
“Rupeltunnel”, voorselectie rechts(!) en uitrit “Boom 9” nemen. Na de uitrit tot aan T-
kruispunt en rechtdoor parallelweg volgen (N177) naast de A12 en in noordelijke
richting (= Antwerpsestraat). Volgen tot aan de Kerk op uw rechterzijde. Net voor de
kerk rechtsaf en ten einde linksaf (= Spoorweglaan). Die gaat over in de Acacialaan,
waarin het stadion zich bevindt. U kunt daar al naar parking zien. Ook verderop !

B O O M
Is gesitueerd in (ongeveer) het zuid-westen van de provincie Antwerpen, bezuiden de hoofd-
plaats Antwerpen. Ligt aan de rivier de “Rupel”, een belangrijke zijrivier van de Schelde, die niet
zo lang is en nergens ontspringt … want de “bron” van de samenvloeiing van de Nete en de
Dijle, nabij Rumst. Boom ligt aan de fameuze A12 ; lang de enige verbindingsweg tussen
Antwerpen en Brussel ! Legendarisch zijn de files aan de “Brug van Willebroek” ! Dit tot in 1982,
als de ‘Rupeltunnel’ in gebruik werd genomen. De brug ligt over het Zeekanaal Schelde-
Brussel-Charleroi, dat tot in Boom evenwijdig loopt met de Rupel. Op de rechteroever daarvan
ligt de stadskern van Boom … een gemeente zonder, merkwaardig genoeg, deelgemeenten.

Een grote geschiedenis draagt “Boom” niet met zich mee, ofschoon het wel gesticht zou zijn in
de Romeinse periode ; te begrijpen omdat het aan een rivier lag. Aanvankelijk behoorde Boom
tot de parochie Kontich en maakte het ook deel uit van de bezittingen van, o.a., de “Heren van
Grimbergen”. Aan het einde van de 13 de eeuw werd Boom, samen met Rumst, Terhagen,
Willebroek, Ruisbroek en Heindonk verenigd tot de heerlijkheid “het Land van Rumst”. In 1645
verkreeg Boom een eigen schepen-zegel en daardoor haar zelfstandigheid.

Boom zou ontstaan zijn aan de weg tussen de twee bestaande dorpen, of nederzettingen,
Rumst en Schelle. Ergens op die baan zou een merkwaardige “Boom” gestaan hebben die de
aandacht trok van de mensen die voorbijkwamen, op de weg of langst het water. De
uitdrukkingen “bij den boom”, “van den boom” werden later verkort tot “den boom” en tot
“boom”. Uiteraard is er een ook legende ontstaan, die meer in de mogelijke richting wijst.
Deze heeft betrekking op een O.L.V. beeldje, dat uit een aangespoelde boom zou zijn
gebeiteld, of zou daar al in verwerkt zijn geweest … feit is dat het wapenschild van “Boom” een
boom voorstelt met de beeltenis van Onze-Lieve-Vrouw met kind !

Op toeristisch gebied heeft Boom, dat meer een industriële gemeente was, niet zo veel te
bieden … toch niet wat echte bezienswaardigheden betreft. Toch vermelden, voor de natuur-
liefhebbers, de omliggende Rupelstreek met het recreatiepark De Schorre. Dat niet ver van het
centrum van Boom gevestigd is. Daar heeft sinds 2005 trouwens het evenement
“Tomorrowland” plaats ! De “Mariastoet” moet nochtans ook vermeld worden, maar dat is geen
jaarlijks weerkerende traditie op de zondag van Pinksteren. In 2009 ging hij (zij in feite) nog
eens uit, maar dat was dan ook al van 1970 geleden. De stoet kaderde toen ook in de viering
van 700 jaar Boom, want waarschijnlijk dus van 1309.

De Steenbakkers
De inwoners van de Gemeente Boom zullen wel altijd met die bijnaam vereenzelvigd
blijven. Het zouden trouwens ook de Romeinen zijn geweest die het steenbakken in
onze contreien ingevoerd hebben. Na de val van het Romeinse Rijk verdween die
nijverheid, maar stak in de loop van de 13 de eeuw de kop weer op, mede ook door de
vele kleiputten in de regio. Eerst gebeurde alles in open lucht, daarna in daar speciaal
voor gemaakte fabrieken. De steenbakkerijen waren destijds in de regio dan ook de
voornaamste bron van werkgelegenheid. In het begin der jaren zestig werkten er in de
Rupel-streek zelfs zo’n 5.000 personen in de baksteenindustrie en nog eens 7.000 in de
aanverwante nijverheden. Concurrentie uit andere streken, de crisis in de bouwsector en
het gebruik van andere bouwmaterialen deden de baksteen-nijverheid geen goed.
Bovendien weigerden vele steenbakkers te mechaniseren, het begin van het einde,
want van de méér dan dertig steenbakkerijen, die langs de Rupel gevestigd waren,
blijven er nu nog amper een paar over … de rest zijn allemaal ruïnes !

Het Gemeentelijk Parkstadion
Wij hebben niet kunnen achterhalen van wanneer het park dateert, noch wanneer er een
voetbalterrein werd in ondergebracht. In alle geval was het park eerst eigendom van de
provincie Antwerpen en werd het in 1937 eigendom van de Gemeente Boom. Het is
gelegen net ten noorden van het centrum en ten oosten van de A12. Het is nochtans
niet het eerste “terrein” van noch K. Boom F.C., noch van K. Rupel S.K.. De beide clubs
waren trouwens steeds in de buurt actief. De oudste van de twee, “Boom”, startte in de
Molenstraat, een straat naast de A12 die nog steeds bestaat en waar u langst reed …
indien u ‘onze’ wegwijzer volgde ! Het 25-jarig bestaan van Boom F.C., in 1938, werd
gevierd in de Velodroomstraat, een 100-tal verder … dat ging zelfs gepaard met een titel
in de eerste afdeling en een promotie naar de ere-afdeling. Tot in 1967 bleef … K. Boom
F.C. … daar actief, want doordat de gronden aan de Velodroomstraat verkocht werden
als bouwgrond diende naar een andere locatie uitgekeken te worden !

Boom F.C. week toen uit naar het Gemeentelijk Parkstadion … dat nog een provinciale
aanblik had, maar toch niet aan een proefstuk toe was. Inderdaad … Rupel S.K. begon
er in 1934 aan, op een terrein op de Krekelenberg, aan de andere kant van de A12 waar
nu een heel industriepark gevestigd is. Doordat de eigenaar er echter wilde gaan
uitbaggeren … naar klei … vond men het geraadzamer naar een ander speelveld uit te
kijken. Door het uitbreken van W.O.II kon een terrein aan de Kruiskenslei (aan de
andere kant van de A12 bijna recht tegenover het Gemeentepark) niet in gebruik worden
genomen. Er werd toen aangeklopt bij het provinciebestuur van de provincie Antwerpen
en vanaf het seizoen 1941-42 kon gebruik worden gemaakt van het terrein in het Park.
Vanaf het seizoen 1959-60 kreeg ook de Boomse Atletiekclub de toelating om van het
voetbalterrein gebruik te maken, hetgeen voor nieuwe problemen zou zorgen.
Uiteindelijk werd in het begin der jaren zestig een overeenkomst gevonden met de
deken van Boom en een nieuwe locatie werd gevonden in de … Molenstraat ! Daar
bleef K. Rupel S.K. tot de fusie. De terreinen van de beide clubs lagen dus niet ver van
elkaar. In 1967 moest K. Boom F.C. dus naar een ander terrein uitwijken … en het trok
dan maar naar het Gemeentelijk Parkstadion. Dat werd in 1970 aangepast aan de
noden van een club die goed mee draaide in de kop van de derde afdeling. Tegen de
straatkant werd een comfortabele zittribune gebouwd, die wel héél steil is, en aan de
laterale overkant werden de staanplaatsen overdekt ! In 1972 kwam er een lichtinstallatie
bij. Met die aangepaste installaties werd in de eerste afdeling gespeeld (1977-78 en 1992-93)…
maar ook, na de fusie, in derde provinciaal !

Uiteraard is er in de tribune de nodige ruimte om genodigden te ontvangen en een lunch
op te dienen. Het stadion ligt niet ver van de A12 en is zowel vanuit de noordelijke
richting (Antwerpen) als de zuidelijke (vanaf de N16 en Willebroek) gemakkelijk te
bereiken. In de Spoorweglaan en de Acacialaan is er tegenwoordig voldoende
parkeergelegenheid om de wagen kwijt te raken … wat vroeger ook in de aanpalende
straten kon gebeuren. Opgelet ! verschillende ervan lopende “dood” op de “A12” !

Sportief
De hele sportieve geschiedenis van K. Rupel Boom F.C. is hier terug te vinden op de
officiële website van K.M.S.K. Deinze.

We blikken even terug op de vorige confrontaties. Er zijn er in totaal slechts vijf,daarvan
vier in de derde nationale afdeling ‘A’ en één in de 1ste Klasse Amateurs. Op zondag 7
februari 2010 (seizoen 2009-10) werd het 2 - 2, de gelijkmaker werd door Frederik
Declercq in de naspeeltijd gescoord (93e). Op zondag 16 september 2012 (seizoen 2012-
13) werd het 2 - 1, nu een late winninggoal voor Rupel-Boom via Dries Ventose (88 e ).
Daarna volgden twee overwinningen. In het seizoen 2013-2014 scoorde Tibo Van de
Velde de late zegetreffer, 0 - 1 (86 e ) op zondag 23 februari 2014. In 2014-2015, ten
slotte, een midweek wedstrijd op woensdag 10 september 2014. Via doelpunten van
Jonas Vervaeke (20 e ), Jérôme Mezine (37 e ) en Xavier Deschacht (77 e ) werd het een
vlotte 0 - 3 zege. Op zondag 4 november 2018 werd het een moeizame maar verdiende
1 – 2 zege. In de eerste helft scoorde Jérôme Mezine het doelpunt van het jaar, door
van op eigen speelhelft de bal in het doel te deponeren (17e). De gelijkmaker van Lucas
Damblon, vier minuten later, werd in de tweede helft ongedaan gemaakt (54 e ) door een
strafschop, na een overtreding op Mehdi Tarfi, omgezet door Youssef Challouk. Later in
dat seizoen kreeg Tarfi (van dezelfde referee) er gèèn away bij S.C. Eendracht Aalst.

Verder terug in de tijd kwam K.M.S.K. Deinze al wél uit tegen Rupel S.K., in het seizoen
1963-1964 in de nationale bevordering ‘A’. Op 02/02/1964 werd het op de 22ste
speeldag 1 - 1. Op het einde van dat seizoen degradeerde Rupel S.K. naar de
provinciale afdelingen. In het begin van de jaren ‘90’, na de promotie naar de tweede
nationale afdeling kwam K.M.S.K. Deinze ook tweemaal uit tegen K.F.C. Boom. Op
24/10/1993 werd het 3 - 0 ; d.d. 12/03/1995 bleef het 0 - 0. De Steenbakkers
degradeerden op het einde van dat seizoen 1994-95 naar de derde nationale afdeling.


Marcel Dingemans

website door GRAMMA