De officiële clubsite

Retro: In memorandum Achiel De Clercq

Op 1 augustus 2017 overleed de heer Achiel De Clercq op 90-jarige leeftijd. Langs deze weg betuigt de sportvereniging KMSK Deinze haar innige deelneming aan de familie.

Achiel De Clercq, geboren op 12 februari 1927 en vader van “eska” supporter Gino De Clercq, heeft zich jarenlang ingezet voor KMSK Deinze.

Begin jaren ’60 nam Achiel een bestuursfunctie op binnen de maatschappij KMSK Deinze. Weldra vervulde hij de functie van ondervoorzitter, welke hij tot 1980 zou uitoefenen en was zo, samen met George Torck, jarenlang, een van de drijvende krachten achter SK Deinze.

1978-1979

Ook was Achiel actief binnen het jeugdbestuur van SK Deinze. In zijn beginperiode was hij de ploegafgevaardigde van de allerkleinsten. Daarna vervulde hij een tijdlang de functie van jeugdvoorzitter.

In 1965 had de supportersclub “’t Kouterke” nood aan een vernieuwde jonge bestuursploeg. Achiel kwam het bestuur vervoegen en weldra nam hij plaats in de voorzitterszetel. Door deze benoeming werd er een sterke band gecreëerd tussen SK Deinze en zijn supporters. Er ontstond een nauwere samenwerking tussen de club en de supporters. Onder zijn beheer groeide de supportersclub uit tot een groot geheel. In 1975 trad Achiel af als voorzitter om plaats te nemen als erevoorzitter.

Marnix Cornelis

website door GRAMMA