De officiële clubsite

FLASH-ON: Peter De Maertelaere

SK. DEINZE, MEER DAN VOETBAL ALLEEN EN DE SOCIALE DIMENSIE VAN ORANJE-ZWART

Soms gebeurt het wel eens dat gewoontes sporadisch durven veranderen in de voorbereiding van Flash On. Ditmaal werd afgeweken van een goede gewoonte: er werd niet gebluebiked naar het Burgemeester Vande Wielestadion. Nee, ik wandelde namelijk naar het gezellig eethuis La Luna en vond er Peter De Maertelaere voor een meer dan zomaar doordeweekse babbel over voetbal. Uiteraard ging het over voetbal, maar meer nog over de sociale dimensie van ons aller oranje-zwart en zijn eigen sociale bewogenheid.

Peter, je zit blijkbaar al een hele tijd bij SK. Deinze?
Inderdaad Jan, ik sloot me aan bij de miniemen van SK Deinze in 1969. Ik was toen 10 jaar. We trainden en speelden toen in Astene dreef.

Je leek een mooie voetbalcarrière tegemoet te gaan?
Voetbal betekende alles voor mij. Ik droomde toen, zoals velen, van een mooie carrière. Ik deed er alles aan om mijn droom waar te maken. Net toen ik op het punt stond echt door te breken, kwam door een ernstig verkeersongeval op 30 augustus 1980 op de toenmalige E3 te Gentbrugge hieraan een abrupt einde.

Maar na 37 jaar na datum blijft je hart voor SK. Deinze kloppen?
Zeker en vast; ik probeer in de mate dat mijn gezondheid het toelaat zoveel mogelijk actief te blijven en me in te zetten voor SK. Deinze.

Je familienaam Peter, familie van de drukkerij van dit Sportje?
Neen helemaal niet Jan, ik heb er ook geen aandelen in.

Wat doe je beroepshalve?
Ik ben BLIO-leerkracht (Bijzonder Leermeester Individueel Onderricht) in VIBLO Leieland te Deinze.

Kan je wat meer preciseren?
Het is een school voor buitengewoon onderwijs, type basisaanbod (vroeger type 1 en 8) en type 9, kinderen met ASS (Autisme Spectrum Stoornissen) voor kinderen vanaf 6 tot 13 jaar.

De link familie De Maertelaere en de school bestaat blijkbaar al een hele tijd?
Ja Jan, mijn vader Antoine is stichter-directeur geweest van deze school die volgend jaar precies 50 jaar zal bestaan. En bovendien was hij ook supporter van oranje-zwart.

Zie ik hier een link met onze club?
Absoluut. Het is zelfs zo dat een aantal gesprekken tussen Kathleen, de charmante echtgenote van onze voorzitter, Tine Soenen en Greta Decock geleid hebben tot het organiseren van ‘De nacht van SK. Deinze’ op 12 november e.k. Een substantieel deel van de opbrengst zal geschonken worden aan onze school meer bepaald door de verkoop van steunkaarten van 5 euro per kaart waarbij ook heel mooie prijzen te winnen zijn.

Wat gebeurt er met die opbrengst?
Eerst en vooral is onze school en ik in het bijzonder de initiatiefnemers van deze feestzondag enorm dankbaar dat zij op die manier willen bijdragen tot de verfraaiing van onze speelplaats want deze is dringend aan een opsmukbeurt toe. We willen deze echt eigentijds en kindvriendelijk inrichten. Voor het herinrichten van speelplaatsen is van overheidswege geen subsidie voorzien. Dus de steun is meer dan welkom!

Hoe zie je de symbiose met SK. Deinze in de toekomst?
Wel dit is een eerste stap en ik vind het zeer goed dat spelers, die toch door het voetbal een mooie stuiver verdienen ook eens geconfronteerd worden met de realiteit van het leven waarbij niet iedereen het even gemakkelijk heeft en dan denken we zeker aan de noden bij vele kinderen en jeugd. Het is positief dat de betrokkenheid van spelers, supporters en iedereen met een oranje-zwart hart groter wordt met de omgeving om ‘iets voor elkaar te doen’.

Wat is je eigen devies?
Ik vind dat het leven te kort is om niets te doen voor mensen die niet dezelfde kansen hebben als de meesten van ons. Het hoort toch bij het leven ‘pro deo’ mensen te helpen die het minder goed hebben; ik beschouw dat trouwens een taak, een opdracht zeg maar.

Waar heb je die sociale bewogenheid vandaan?
Ik heb dat blijkbaar meegekregen van mijn ouders die elk op diverse niveaus actief waren op sociaal vlak.

Heeft je ongeval van zowat 37 jaar geleden daar ook een rol in gespeeld?
Misschien wel: dat ik als jonge kerel toen een enorm grote steun heb gekregen van heel wat mensen heeft allicht bij mij het besef doen groeien dat ook anderen moeten geholpen worden.

Hoe evalueer je de huidige plaats van SK. Deinze?
Onze ploeg heeft een paar keer echt pech gehad, maar ik blijf geloven in een sterk oranje-zwart. We hebben een goede ploeg met veel capaciteiten en een schitterende trainer die echt voetbal wil brengen.

Hoor ik je zeggen ‘een plaats in de top-4’?
Dat moet zonder enige twijfel het streefdoel zijn van SK. Deinze. De ambitie van SK. Deinze moet immers zijn uit te groeien tot een stabiele club die de toekomst van morgen professioneel wil en kan tegemoet zien.

Hoe moet onze ploeg omgaan met een zeer recente en ernstige spelerskwetsuur?
Je hebt het over Lallemand. Het wordt zonder enige twijfel een lange revalidatie. Of we hem dit seizoen nog terug zullen zien op het terrein is zeer de vraag maar dat is nu eenmaal voetbal. Het is nu aan anderen om op te staan en te tonen dat SK. Deinze voldoende gewapend is om deze tegenslag te overwinnen.

Hoe belangrijk zijn de staf en de entourage van oranje-zwart?
Trainer Regi, T2 Benny en keeperstrainer Stefaan vormen een zeer hecht geheel die zich 100 % inzetten om van SK. Deinze een vaste waarde te maken in onze Leiestreek met een positieve blik op de toekomst! Een niet onbelangrijke rol spelen ook de mensen van de medische staf. Elke taak binnen de club trouwens en mensen die zich dag in dag uit belangeloos inzetten voor oranje-zwart moeten meer dan gerespecteerd worden.

Dat zijn er toch heel veel?
Ja inderdaad, kijk maar eens hoe het terrein en oefenveld er fantastisch bijliggen! Er zijn mensen die de loketten bemannen, ticketcontrole doen, de jeugd begeleiden, het scorebord bedienen, de speaker, zij die maken dat de tribune er proper bijligt, de mensen van het Sportje, de website, facebook, de sfeergroep 818, de diverse supportersclubs, zij die de diverse drankstanden en kantines bemannen, twitter en er zijn er ongetwijfeld nog die ik vergeet op te noemen.

En waar denk je bij deze ook nog aan?
Er zou meer volk naar de matchen moeten komen kijken. Er heerst al meer sfeer rond het terrein maar het aantal supporters moet zeker kunnen toenemen. SK probeert keer op keer mooi voetbal te brengen. Daar kunnen supporters van genieten en jonge voetballertjes kunnen hier zeker veel uit leren. Ik doe een warme oproep opdat meer jonge supporters zich bij één van de supportersclubs zouden aansluiten en zo de oranje-zwarte familie zouden vervoegen.

Wat denk je van de voetbalhervormingen in dit land?
Ik vind de reeks van 1B van het uitgesplitste profvoetbal niet aantrekkelijk en de naamkeuze ‘Eerste Amateur’ vind ik niet geslaagd, zeker toch hoe men ziet hoe professioneel het er bij Deinze, in tegenstelling tot de naam zelf, aan toegaat.

Wat zou jij bij deze dan voorstander van zijn?
Er zou moeten gestreefd worden naar reeksen van gelijkwaardige ploegen per regio, dit om hoge verplaatsingskosten voor zowel de fanion als beloften en de jeugdploegen te vermijden.

Heb je behalve je beroep, je gezin en SK. Deinze nog andere dingen waar je bezig mee bent?
Wekelijks verzorg ik op zondagvoormiddag van 10 tot 12 uur samen met Roland Aerssens het programma Up-to-date op radio Tequila, waar ik zelf al meer dan 35 jaar bij betrokken ben. Hierin komen velerlei onderwerpen aan bod zowel cultuur, socio-cultureel, muziek als sport. We kregen ook al heel wat bekende namen aan tafel. Ik durf nu reeds aankondigen dat we op zondag 19 november e.k. de onvolprezen sportjournalist Mark Vanlombeek als gast mogen ontvangen. Naast radio ben ik ook politiek geëngageerd. In die hoedanigheid ben ik OCMW-raadslid en zit ook in het Vast Bureau er van.

Zijn er dingen uit het verleden die je nu mist of waar je met enige nostalgie aan terugdenkt?
We hadden jarenlang bij radio Tequila een speciaal uurtje iedere vrijdag over SK Deinze ‘Dug-out’, het programma van, voor en door de supporters van SK Deinze, gepresenteerd door Roland Aerssens, Raf De pestel en ikzelf. De interviews met de trainer van de tegenstrever, de eigen trainer, verdienstelijke oranje-zwarten, de rubriek ‘Dirky Talks’ e.d. zijn dingen waaraan veel supporters nog graag dankbaar aan herinnerd worden.

Durf je een pronostiek aan voor de wedstrijd van vandaag tegen KSK. Heist?
Wel ik durf te gaan voor een 2 – 1 thuisoverwinning.

 

Dit zeer openhartig gesprek verliep in een amicale sfeer en na enkele kof es werd ook hier een punt achter gezet. Ik hou een goed gevoel over aan onze babbel en ben dankbaar Peter op een andere en diepere manier te hebben mogen leren kennen.

 

Jan De Waele

website door GRAMMA