De officiële clubsite

K.F.C. Vigor Wuitens Hamme

Stamnummer: 
211
Voorzitter: 
Bart Steukers
Manager: 
Daniël De Paepe
Trainer: 
Jamaïque Van Damme
Kleuren: 
blauw - zwart
Stadion: 
Gemeentelijk stadion Vigor Wuitens Hamme
Adres: 
Sportpleinstraat 11, 9220 Hamme
Telefoon: 
052/47.72.09

De legende van de Wuit

Daar kunnen we zeker niet aan voorbij! Een wuit is een Vlaamse gaai en familie van de kraaiachtigen. Het verhaal gaat dat rond de 9de eeuw een Hammenaar een Vlaamse gaai had, die hij leerde spreken als een papegaai. Als de Noormannen (Deense Vikings) onze contreien binnen vielen en via de Schelde en de Durme Hamme aandeden, ontvoerden ze hem voor zijn spraakkunst en namen de vogel met kooi en al mee naar hun land. In Denemarken wilde die vogel niks meer zeggen. Jaren later deed een schipper de streek aan en de Denen verkochten de wuit voor een appel en een ei. Op zekere dag deed de schipper het Scheldeland aan. Bij het opvaren van de Durme en het zien van de kerktoren van Hamme begon die Vlaamse gaai zowaar opnieuw te spreken en zei: “Kwek Kwek ‘k heim Hamme gezien”. Vandaar is de 'nickname' van de Hammenaars … “de Wuiten”.

 

V i g o r

De basis van de club werd in 1906 gelegd. Men koos toen voor het Latijnse woord “Vigor”… dat staat voor (levens)kracht en overdrachtelijk voor aanzien. Ook in andere talen is ‘kracht’ het hoofdbestanddeel, zoals in het Italiaanse ‘Vigorosamente’ en het daarvan afgeleide ‘Vigoroso’ {met vuur}. In de Engelse taal is er dan ‘vigorous’ {vitaal, energiek, gespierd (taal)} en ‘vigour’ {gezondheid, vitaliteit en activiteit}. De taal van Molière kent ‘vigoureux’ {sterk} en vooral ‘vigueur’ {lichaam-sterkte, geestkracht, wilskracht en heftigheid}. En dan zijn er nog de uitdrukkingen ‘en vigueur’ {van kracht, in zwang, geldend} ; ‘entrer en vigueur’ {in werking treden} en ‘mettre en vigueur’ {van kracht laten worden}. Of de initiatiefnemers dat allemaal eerst ontleed hebben laten we in het midden ?

Op 2 mei 1908 zou Vigor Football Club Hamme-sur-Durmegesticht zijn. De activiteiten van 'Vigor Hamme' beperkten zich eerst tot het her en der spelen van enkele wedstrijden. Het competitie voetbal kwam trouwens zeer traag op gang in dat gedeelte van Oost-Vlaanderen, aan de Schelde gelegen. In Dendermonde gebeurde dat wel en kort voor het uitbreken van W.O. I zag de “Association Athlétique Termondaise” het levenslicht. Werd als “beginnend” aangenomen op 30/03/1913 en als “werkend” d.d. 31/08/1913. Het zou tot enkele jaren nà het einde van de hostiliteiten duren eer “Vigor“ echt in werking zou treden, toen het op 28 juni 1922 de aansluiting aanvroeg bij de K.B.V.B..

Die werd bekrachtigd op de A.V. van de K.B.V.B. op 02/09/1922. Vigor F.C. Hamme-sur-Durme begon niet in de allerlaagste provinciale reeks van Oost-Vlaanderen. Dat was wellicht, enerzijds, te wijten aan het feit dat 'Afdeling III en IV' voornamelijk uit tweede, derde en zelfs vierde elftallen (A.A. La Gantoise) bestond anderzijds, omdat de financiële situatie er goed zal uitgezien hebben en dat men daardoor ineens in Afdeling II Oost-Vlaanderen mocht beginnen, in het seizoen 1923-1924. In 1924-1925 en 1925-1926 nog altijd op de eerste provinciale niveau, waarin men in 1926-1927 tweede eindigde, na kampioen Racing Wetteren. Dat ging voor een aller-retour naar de nationale bevordering, Vigor Hamme bleef in 1927-1928 in die Afdeling II, waarin het in 1928-1929 opnieuw tweede eindigde nà kampioen Racing Wetteren. Het was ook de tijd van de competitie hervormingen. Dat was al gebeurd op het nationale niveau in 1926 en later, in 1931, opnieuw. In Oost-Vlaanderen opteerde men voor de seizoenen 1929-1930 en 1930-1931 in een IIde Provinciaal en een IIde Gewestelijk. Men kon alleen naar het nationale voetbal promoveren vanuit die eerste reeks ; eer die Vigor F.C. Hamme-sur-Durme te beurt viel op het einde van het seizoen 1931-1932, kampioen in IIde Afdeling Bevordering Oost-Vlaanderen ... dat dus ook opnieuw van naam was veranderd!

 

Vaste waarde in het nationale voetbal

Op 26 december 1926 kreeg men het stamboeknummer 211 mee en op 25/04/1934 wordt een naamswijziging doorgevoerd, tot Football Club Vigor Hamme waar op 1 juli 1934 de “Koninklijke” titel werd aan toegevoegd. Dan had de club al één seizoen nationaal voetbal op het actief (1932-33), een aller-retour want er volgende direct een degradatie. Na een competitie-stop, met officieus voetbal, ging de bal terug officieel aan 't rollen in het seizoen 1941-1942. De club aan de Durme maakte daarin zijn opwachting op ‘nationaal’ niveau, meer dan waarschijnlijk omdat ze in 1938-1939 ook op provinciaal niveau de titel hadden gepakt. Als “K. F.C. Vigor Hamme” zou men nooit meer uit de nationale reeksen verdwijnen! In dat seizoen 1941-1942 pakte de Durme-club ook de titel in de nationale bevordering 'A', een reeks die slechts was samengesteld uit elf clubs uit drie verschillende provincies West-Vlaanderen 6, Oost-Vlaanderen 4 en Henegouwen 1. Daarmee mocht “Vigor” in het seizoen 1942-1943 aantreden in de “Eerste Afdeling”, of het tweede niveau.

Het begon in reeks 'B', met slechts vijftien club hoewel de nationale afdelingen waren uitgebreid tot zestien club. Hoe dan ook, 3 clubs uit Oost-Vlaanderen, waarbij ook nog R.A.S. Renaisienne (38) en R.F.C. Renaisien (46)! Verder 2 uit West-Vlaanderen, A.S. Oostende K.M. (53) en R.F.C. Brugeois (3) ; 3 uit Henegouwen, R. Charleroi S.C. (22), R.R.C. Tournaisien (36) en U.Sp. Du Centre (213) ; 3 uit Brabant, Daring C.B.S.R. (2), R. Uccle Sport (15) en R.C.S. Hallois (120) ; de provincie Antwerpen telde de meeste vertegen-woordigers 4, allemaal uit de Antwerpse agglomeratie, R. Berchem Sport (28), K. Tubantia F.A.C. (64), V.V. Oude God Sport (68) en K. Belgica F.C. Edegem (375). Vigor Hamme eindigde op een verdienstelijke vijfde plaats. R. Berchem Sport werd kampioen en promo-veerde naar de Ere-Afdeling waaruit K. Boom F.C. (58) naar “1ste Klasse A” zakte.

Ook “Vigor” moest daarin aan de slag, met negen andere clubs die ze het vorige seizoen ook al hadden ontmoet. Doordat Sint-Niklaasche S.K. (221), als kampioen gepromoveerd uit bevordering 'C' kwam de Oost-Vlaamse delegatie versterken 4 ; de drie clubs uit Brabant waren ofwel naar reeks 'B' geplaatst ofwel gedegradeerd uit reeks 'B' werden R. Vilvorde F.C. (49) en C.S. Schaerbeek (55) overgeheveld en Stade Nivellois (182) werd kampioen in bevordering 'B' , dus Brabant 3 ; in de provincie Antwerpen was R. Berchem Sport gepromoveerd en Belgica Edegem gedegradeerd K. Boom F.C. kwam er dus bij, dzooende 3 uit Antwerpen. West-Vlaanderen nu met 3, want R. Courtrai Sports (19), kampioen in bevordering 'D', was er bij gekomen. De 3 clubs uit Henegouwen waren dan weer dezelfde gebleven. 

In de daaropvolgende 7 seizoenen (1945-1946 t/m 1951-1952) kwamen de Oost-Vlamingen uit in de Eerste Klasse, weer afwisselend in reeks A/B/A/B/A/B/A. Ze speelden geen rol van betekenis meer en op het einde van het seizoen slechts 10de in het laatste seizoen van de “eerste klasse” (het tweede niveau), want in 1952 volgde de grote competitie hervorming. Die mag, zonder-meer, met de huidige vergeleken worden ... uiteraard op uitzondering van het tweede niveau wat het aantal clubs betreft. Maar het “format” was wel degelijk hetzelfde. Om terug te komen op K.F.C. Vigor Hamme, dat in het seizoen 1952-1953 aan de slag moest in de nieuwe “derde afdeling”, wat ook het lot was van R.C.S. Brugeois. Na vijf seizoenen “3de”, B/A/B/A/B ... slechts vijftiende in 1956-1957 en bijgevolg degradatie naar bevordering, waar het ook vijf seizoenen in uitkwam (A/A/C/A/B) en stelselmatig verbeterde om op het einde van het seizoen 1961-1962 kampioen te spelen in 'B' en terug naar de 3de nationale afdeling te promoveren. Daarna volgden tien opeenvolgende seizoenen in de derde nationale afdeling, 5x in 'A' en ook 5x in 'B'. Op het einde van het seizoen 1971-1972 volgde dan de fusie met de Wuitens

 

Jong Wuitens Voetbal Vereniging

De jonge club ging wilskrachtig … “vigorosamente” … van start op 14/06/1953, maar sloot eerst bij de K.B.V.B. aan d.d. 26 april 1958. Ze kregen het stamboeknummer 6074 toegewezen en draaiden zo’n 20 jaar mee in de provinciale afdelingen van Oost-Vlaanderen. “Wuitens”, een merkwaardige naam die niets te maken met “wuit”, een soort van haspel, noch met een grote mond met vooruit stekende lippen. Een ‘wuiten’ is ook geen dommerik integendeel. Het is een vogel en een hele slimme ook! Een Vlaamse Gaai, die in Hamme “Wuiten” wordt genoemd. Kan ook vereenzelvigd worden met wat voorafgaat, want het zijn eigenschappen die er goed bij passen, een even slimme als guitige vogel waarvan beweerd wordt dat hij ieder jaar ‘een nieuwe’ krijgt. De legende van de sprekende “Wuiten” hebben we in de aanhef al aangehaald. De club begon op het laagste provinciale niveau, in 3de provinciaal, maar kon toch oprukken tot in eerste provinciaal, na een titel in 1968-1969 in 2de provinciaal 'B'. Het werd een 'aller-retour (1969-1970). De twee laatste jaren van het autonome bestaan (1970-71-72) werden in 2de provinciaal 'A' doorgebracht.

 

K. F.C. Vigor Wuitens Hamme

Op 1 juli 1972 werd de fusie tussen Vigor en Wuitens bekrachtigd. De ambities waren groot, maar in de beginjaren werkte het “Vigor” averechts! “Vigor Wuitens” werd immers geconfronteerd met twee degradaties op rij. In 1972-1973 15de in “3deB” en in 1973-1974 15de in bevordering 'C', wat een terugkeer betekende naar eerste provinciaal Oost-Vlaanderen, waarin men zes opeenvolgende in verbleef (1974-75 t/m 1979-80). In 1979-1980 eindigde men, net zoals het seizoen voordien, opnieuw tweede nu achter Verbroedering Denderhoutem. Dat werd echter gesanctioneerd met een degradatie wegens vermeende poging tot omkoperij. Daardoor kon Standaard S.V. Denderleeuw (stbknr. 1409 en nu actief in 3de provinciaal) in eerste provinciaal blijven en K.F.C. V.W. Hamme naar de nationale reeksen promoveren, waaruit het ook nooit meer zou verdwijnen.

De jaren '80 werden hoofdzakelijk doorgebracht in bevordering ... acht seizoenen in reeks 'A' (6) en 'B' (2) en na de 'aller-retour' naar “3deA” (1988-1989) nog drie seizoenen in de reeksen 'A' (1) en 'B' (2). Die bevordering 'B' zag er in het seizoen 1991-1992 min of of meer eigenaardig uit, met vier clubs uit Oost-Vlaanderen Dendermonde (57), K.F.C.V.W. Hamme (211), K.A.V. K.V.K. Ninove (2373) en Verbroedering Denderhoutem (3900). De provincie Brabant telde zeven vertegenwoordigers R.C.S. La Forestoise (51), R.C.S. Braine (75) uit Eigenbrakel, R. SCUP Jette (474), K.F.C. Strombeek (1936), K.S.K. Londerzeel (3630), K. Diegem Sport (3887) en F.C. Eendracht Hekelgem (6826). Uiteraard bleven er dan vijf over uit de provincie Antwerpen K.F.C. Duffel (284), K.S.V. Bornem (342), K.F.C. Putte (1874), K.F.C. Rita Berlaar (2693) en S.V. Schriek (4892).

Na vijf seizoenen derde afdeling 'A' volgde in het seizoen 1996-1997 een fraaie titel in de derde afdeling 'A'. Een reeks met 7 clubs uit Oost-Vlaanderen naast K.F.C. V.W. Hamme ook Vice-Kampioen K. Sint-Niklase S.K. Excelsior (221), K. Racing Gent Heirnis (11), K.F.C. Eeklo (231), K. Standaard Wetteren (5479), Zultse V.V. (5381), K.F.C. Eendracht Zele (1046). De twee laatst genoemde clubs degradeerden trouwens. West- Vlaanderen was met de 2 clubs uit Roeselare vertegenwoordigd, K.S.K. Roeselare (134) en K.F.C. Roeselare (286). Uit Brabant waren er 3 clubs … K.F.C. Strombeek (1936), R.C. Jet Wavre (4549) en A.F.C. Tubize (5632), dat degradeerde. Ook Henegouwen had 2 clubs, R.R.C. Tournaisien (36) en R.A.E.C. Mons (44). Ten slotte waren er twee enkelingen, 1 uit de provincie Namen, A.C. Hemptinne-Eghezée (4286) en ook 1 uit de provincie Luxemburg, zeker een verassing … R. Excelsior Virton (200). De “Wuitens” dus in de tweede afdeling.

Dat verblijf zou maar één seizoen duren (1997-98). De degradatie, of feitelijk de plaats in de “barrages”, kwam er na een dramatische laatste speeldag. K.F.C. V.W. Hamme won dan wel in het Burgemeester Van de Wielestadion te Deinze (1 - 2) maar K. Patro Eisden (1 - 2 bij K.F.C. Tilleur-Luik) en K.F.C. Verbroedering Geel. In de barrages waren de heen- en terug-wedstrijden nog niet ingevoerd. Als tweede klasser moesten de “Wuitens” eerst in de tweede ronde aantreden, zoals dat altijd het geval is geweest. Ze werden daarin uitgeschakeld door S.V. Ingelmunster (3 - 0), dat in de finale -toen ook nog in één wedstrijd- in het Oscar Vankesbeeckstadion te Mechelen met 2 - 1 door R.C.S. Visétois verslagen werd. Voor de Oost-Vlamingen volgenden daarna vier seizoenen 3de nationale afdeling 'A'.

In de eerste twee daarvan (1998-99-2000) werd in de top meegedraaid, in 2000-2001 lukte dat niet en in 2001-2002 werd op een tweede plaats geëindigd. K.F.C. Vigor Wuitens Hamme ging de laatste speeldag wel als leider in, maar moest op bezoek bij de rechtstreekse achtervolger S.V. Zulte Waregem. In het Regenboogstadion leidde de opkomende referee Serge Gumienny de wedstrijd, eerste grensrechter was Roland Van Nylen die België vertegenwoordigde op het W.K. 2002 in Zuid-Korea en Japan. De club van Franky Dury haalde het pleit (2 - 1), werd kampioen en promoveerde direct naar de tweede nationale afdeling … “Vigor Wuitens” werd naar de “herkansingen” of de “tweede zit” verwezen. In de “play-offs” waren de heen- en terugwedstrijden al ingevoerd. In de eerste ronde werden de Zwarte Duivels Oud-Heverlee uitgeschakeld, door 2x winst (3 - 1 & 0 – 2). In de tweede ronde ging R. Wallonia Walhain tweemaal voor de bijl (3 - 0 en 2 – 3). De finale werd nog altijd in één wedstrijd gespeeld, op neutraal terrein. In het Guldensporen stadion te Kortrijk werd K.V. Oostende opzij gezet 4 - 1 promotie voor de “Wuitens”!

K.F.C. Wuitens Hamme bleef daarna zeven seizoenen lang “vigoureus” meedraaien in de tweede nationale afdeling, met nochtans matige resultaten, want nooit boven de middenmoot uit gekomen. Desalniettemin toch de tweede periode gewonnen, waardoor men alsnog aan de eindronde kon deelnemen, ondanks de negende plaats in de rangschikking. Daardoor viel K.V. Red Star Waasland (4de) uit de boot, ook al omdat het de eerste maal was dat er iemand uit de eerste nationale afdeling, de voorlaatste, mee deed. Dat was K. Lierse S.K., uit de tweede afdeling K.V.S.K. United Overpelt-Lommel (2de), K.F.C. Verbroedering Geel (3de) -dat een degradatie boven het hoofd ging uit het vorig seizoen maar uiteindelijk via de rechtbank toch mocht meedoen- en ten slotte K.F.C. Vigor Hamme winnaar van de tweede periode. Door zijn drie thuiswedstrijden te winnen bleven de “Wuitens” tot op de laatste speeldag in de running voor promotie … Lommel-Overpelt en Verbroedering Geel 2 – 1 en Lierse 2 -0 (voor een 'volle bak !). Na die laatst genoemde partij stonden Vigor Wuitens Hamme zelfs mee aan de leiding, maar uiteindelijk won K. Lierse S.K. deze eindronde en bleef het daarmede in de eerste nationale afdeling.

Na een 12de en een 8ste plaats in de twee volgende seizoenen kwam het seizoen 2008 – 2009 er aan. Door de naweeën van de zaak Namen<->Geel nog negentien ploegen in de tweede nationale afdeling.

Het stond ook al vast dat er naast de twee rechtstreekse degradanten ook drie clubs de “barrages” moesten betwisten met vijf clubs uit de derde afdeling de nummers 2 en 3 en de winnaar van de barrage match tussen de twee vijfde geklasseerden. Dus acht clubs in totaal. K.F.C. V.W. Hamme eindigde op een zeventiende stek en moest dus “barreren”! Op drie speeldagen van het einde kreeg een 6 - 2 zege tegen K.M.S.K. Deinze geen verlengstuk in de laatste twee wedstrijden. In de eerste ronde schakelden de Oost-Vlamingen U.R.S. du Centre uit (2 - 0 at home en 1 - 0 verlies away). In de tweede ronde werd er thuis verloren van R. Boussu Dour Borinage (1 - 3) en ook in Henegouwen werd verloren (1 - 0). Boussu Dour Borinage zou uiteindelijk de finale winnen tegen K.W. Woluwe Zaventem (0 - 0 away en 5 - 1 at home) en naar de tweede nationale afdeling promoveren waarin het nog vijf seizoenen zou uitkomen om dan het stamboeknummer 167 aan Seraing United te verkopen!

In alle geval, K.F.C. V.W. Hamme terug naar de derde nationale afdeling, waarin het zeven opeenvolgende in seizoenen vertoefde 3A, 6de (2009-10) ; 3A, 10de (2010-11) ; 3B, 6de (2011-12) ; 3A, 8ste (2012-13) ; 3A 12de (2013-14) en 3A 8ste (2014-15). En dan het seizoen 2015-2016. Na twintig speeldagen stonden de Oost-Vlamingen op een 10de plaats met 30 punten. Toen volgende een even onwaarschijnlijke als schitterende remonte. Met een 38 op 42 in de laatste 14 wedstrijden, 12x winst en 2x draws, werd een knappe titel veroverd, na negen speeldagen voor het einde van de competitie de leiding in handen te hebben genomen. Wat de ambitie van de “Wuitens” in de Eerste Klasse Amateurs zal zijn wellicht ook een seizoen zonder zorgen meemaken!?

 

Het seizoen 2016 - 2017

Een seizoen zonder zorgen meemaken, dat stelden we voor de aanvang van het kampioen-schap 2016 - 2017 ; het eerste jaar van de grote hervorming in de schoot van de K.B.V.B. en van de 1ste Klasse Amateurs. K.F.C. Vigor Wuitens Hamme kreeg dat ook voor elkaar, al moest er halfweg een trainerswissel aan te pas komen. Franky Cieters haalde slechts veertien punten, waardoor na een bemoedigend begin “Vigor Wuitens” op een 14de en dus degradatie plaats was terecht gekomen. Hulptrainer Bruno Buyl mocht aan de terugronde beginnen met een thuiswedstrijd tegen K.M.S.K. Deinze, dat op een tweede plaats stond. Dat een trainerswissel soms bepaalde gevaren met zich meebrengt, moest oranje-zwart ondervinden want de thuisploeg won met 3 - 2. Als dan een week later ook in Oudenaarde werd gewonnen (1 - 4) was men weg uit de degradatie zone en werden er uiteindelijk in de terugronde toch nog eenentwintig punten verzameld. Over het hele seizoen 2016 - 2017 bekeken betekende dat 11de - 30 - 9 - 8 - 13 - 52 - 59 - 35 pnt.. We veronderstellen dat voor het seizoen 2017 - 2018 dezelfde ambities gekoesterd worden een rustig seizoen met een plaats in het midden van de rangschikking.

 

Marcel Dingemans

website door GRAMMA