De officiële clubsite

Nieuws

Beslissingen Licentiecommissie KBVB d.d. 04.04.2017

De Licentiecommissie van de KBVB heeft in haar vergadering van dinsdag 4 APRIL 2017 aan de KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ SPORTKRING DEINZE een licentie nationale amateurclub verleend voor het seizoen 2017-2018.

Perscommuniqué Meester Walter Van Steenbrugge

Deinze, 31 maart 2017
 
Deze voormiddag wees de Evocatiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KVBVB) het verzoek tot evocatie van KMSK Deinze af, waardoor de beslissing van het Beroepscomité en de daarin bepaalde puntenaftrek, behouden blijft.
 
KMSK Deinze kan geenszins akkoord gaan met de zienswijze van de Evocatiebeslissing (en van het Beroepscomité), dewelke indruist tegen de letter en de geest van het Bondsreglement en die daarenboven genomen werd door een onregelmatig samengesteld college.
 
De beslissing is niet enkel juridisch fout maar ook wereldvreemd en vooral onrechtvaardig.
 
KMSK Deinze is van oordeel dat de KBVB zelf de enige en uitsluitende verantwoordelijkheid draagt voor de beweerde niet-toegestane herhaalde selectie van speler Jarric Buysse, nu de KBVB de aansluiting van laatstgenoemde speler uitdrukkelijk aanvaarde, geen enkele opmerking maakte en de speler gedurende maanden liet spelen.
 
Het is dan ook bijzonder zuur te moeten vaststellen dat de club door disciplinaire instanties binnen de schoot van de KBVB onwaarschijnlijk en buitenproportioneel gesanctioneerd wordt voor een foutief handelen door de KBVB zelf.
 
KMSK Deinze kan en zal zich niet neerleggen bij deze onaanvaardbare sanctionering, die de belangen van de club onherstelbare schade toebrengt.
 
De degradatie dreigt voor de club en de aanzienlijke financiële engagementen komen op de helling te staan.
 
Voor KMSK Deinze is deze beslissing de finale doodsteek.
 
Eerstdaags zullen dan ook voor de burgerlijke rechter een kortgedingprocedure en een bodemprocedure worden opgestart, waarbij verzocht zal worden de beslissing van het Beroepscomité te vernietigen, en waarbij een substantiële schadevergoeding zal gevorderd worden van de KBVB voor de schade die KMSK Deinze opliep en nog zal oplopen door het foutieve handelen van de KBVB.
 

Pagina's