De officiële clubsite

Nieuws

Verslag nieuwjaarsreceptie 2017

In aliis legitar calciati !

Introducio

Het is al een tijdje geleden, dus hebben we ons beste Latijn nog eens bovengehaald om de Nieuwjaarsreceptie van K.M.S.K. Deinze bij deze in het daglicht te stellen. Ze worden zowat over heel de maand januari verspreid, die Nieuwjaarsrecepties, de ene al wat vroeger dan de andere. De meeste politieke partijen hebben die in 2017 blijkbaar in het midden van de maand gehouden. Dat betreft ook de steden en gemeenten in ons land. Die reeks wordt doorgaans afgesloten eind januari met die, van Z.M. de Koning, in het Koninklijk Paleis te Brussel. Daar zijn vele prominenten aanwezig, de leden van de talrijke regeringen die ons land rijk is, wellicht ook de ambassadeurs van een aantal landen en ... vertegenwoordigers van de politiek partijen. Zo'n vaart liep het niet in de V.I.P. Lounge van het Burgemeester Van de Wielestadion te Deinze. Namen noemen gaan we niet doen ... zodat we niemand kunnen vergeten. Er mag ook gesteld worden dat de Nieuwjaarsreceptie 2017 een beetje op een andere leest geschoeid was, in vergelijking met de voorgaande jaren. Inderdaad, “In aliis legitar calciati” ... hoe dat in elkaar zat gaan we eens van naderbij bekijken.

Hiems Calciamentis

Die zullen de meeste aanwezigen wel aangetrokken hebben, winter-schoenen want het was dan wel droog weer maar bitter koud. De spelers-kern had op het hoofdterrein geoefend, al dan niet met speciaal schoeisel, dat er zeer degelijk bij lag. Het was ook “gerold”, wat zeer belangrijk is bij vries temperaturen. Vanaf 19u30, en zelfs vroeger, sijpelden de genodigden binnen. Ze waren minder talrijk dan de voorgaande jaren. Wat daar de reden, de oorzaak (?), van was konden we niet achterhalen. Kan, hoe dan ook, geen betrekking hebben op de dag noch de datum ... immers in het verleden steevast in de week, rond dezelfde datum. Alleen in 2012 was het een week vroeger, al op dinsdag 10 januari. Nu werd er dus geopteerd voor dinsdag 17 januari 2017.

Deze keer geen dranken-buffet, zoals dat in het verleden al wel eens geweest is. Iedereen toog na de begroeting, met de nodige wensen, naar een tafel of ... “de toog”. Daar moest men immers zijn “natje” gaan halen, de “droogjes” waren intussen netjes op de tafels geschikt, later op de avond werden er ook nog oesters, kippenboutjes en sandwiches geserveerd. Dat allemaal met een beperkt “service-team”. Misschien op een andere leest geschoeid dus, maar het verliep allemaal zeer vlot ... dikke pluim daarvoor. Toen bleek al “In aliis legitar calciati”, want noch Roland Aerssens, noch Peter De Maertelaere zouden deze maal aan bod komen. Het werd allemaal eenvoudiger gehouden ... waardoor “Praeses” Denijs Van de Weghe de spits afbeet.

Pars officiali

Waarmede we dus het officiële gedeelte aanvatten, want een Nieuwjaarsreceptie zonder “speeches” kan eenvoudig niet en bestaat wellicht ook niet. Denijs Van de Weghe begon er aan met de gebruikelijke begroeting, gepaard aan de al even 'evidente' Nieuwjaarswensen. Blikte even terug op de eerste helft van het jaar 2016, dat niet veel sportieve genoegdoening opleverde. Zag ook af om een nieuwe Technisch Directeur aan te stellen, na het vertrek van Mario David. Nam die taak zelf op zich en gelaste er zich mee om de nodige inspanningen te doen ... wat ook goedkoper was. Hij begon, in samenspraak met de scouts, aan de opbouw van een ploeg voor het seizoen 2016-2017 in de 1ste Klasse Amateurs, wat toen al vast stond. Dat lukte ook, er kwam een jonge kern tot stand die “geleid” wordt door drie 'routiniers' ... Hans Cornelis, Benjamin Delacourt en Jérôme Mezine ... drie dertigers.

Die moeten de gemiddeld 23-jarige kern op sleeptouw nemen. Met Regi Van Acker haalde hij er dan nog een gedreven, geroutineerde en uiterst capabele trainer bij, die een jaar eerder ook al op het verlanglijstje had gestaan. De ambitie voor de aanvang van het seizoen was om een kommerloos seizoen te draaien en een plaats in de linker kolom te versieren. Ondertussen is die ambitie helemaal bijgesteld, afgetekend op de tweede plaats ... waarbij “the President” hoopt en wil om in de top-vier te eindigen om deel te nemen aan de “play-offs”! Zeer zeker ook de verdienste van trainer Regi Van Acker die een eerste applaus krijgt.

Gaat dan de toer op van de Licentie. Hij noemt enkele ploegen op die in handen van buitenlanders zijn en waartegen hij feitelijk niet kan concurreren, ook al omdat Deinze is een regio is gesitueerd, tussen Gent en Waregem ... waarbij K.A.A. Gent en S.V. Zulte Waregem met de grote sponsors gaan lopen. Al die clubs pakken ook uit met spelers van een andere nationaliteit ... zelf wil hij iets bewijzen met jonge spelers van Belgisch afkomst. Wat de licentie voor “1B” betreft, daarover zal in de loop van de volgende weken vergaderd worden met de andere leden van de Raad van Bestuur. Er komt immers veel bij kijken. Zo moet het aantal zitplaatsen verhoogd worden (naar 1.500) en ook de lichtinstallatie dient aangepast te worden (naar 800 lux.). Maar in Deinze staan binnenkort belangrijke vergaderingen te wachten i.v.m. het bouwproject om het “masterplan” uit te werken m.b.t. de uitbouw van het stadion. Bovendien wordt het stadion vanaf de maand april eigendom van K.M.S.K. Deinze en men zal dan voor alle kosten zelf moeten instaan. Daarvoor zou een uitbreiding van de R.v.B. welkom zijn.

De Voorzitter geeft nog eens aan dat zijn echtgenote en hijzelf dagelijks bezig zijn met K.M.S.K. Deinze. Dit is een zeer zware taak en in die context zou de verruiming van de Raad van Bestuur ook zeer welkom zijn, het liefst met jonge krachten ... waarvan gehoopt wordt dat die uiteraard ... kapitaalkrachtig zouden zijn. Maar er is ook een hartelijke uiting van dank aan de huidige leden van de R.v.B. voor de samenwerking en de ondersteuning in de voorbije jaren. Nu hij toch bezig is, dankt Denijs Van de Weghe ook de Stad Deinze voor de steun, op alle gebied en de sponsors en de vrijwilligers. Noemt en dankt dan ten slotte nog de leveranciers die hebben ingestaan voor de sponsoring van de receptie die nog gaat volgen, maar eerst nog ... “Civitas”.

Norbert De Mey

De Stad dus. De Schepen van Sport, Financiën, Recreatie, I.C.T., K.M.O. en Industrie opent zijn toespraak uiteraard ook met het overmaken van zijn wensen voor 2017. Is, als Schepen van Sport, enorm fier met wat de sportclubs in de Stad Deinze, en de deel-gemeenten, voor het ogenblik presteren. K.M.S.K. Deinze en K.F.C. Sparta Petegem bevinden zich allebei voor het ogenblik op een fraaie tweede plaats in, respectievelijk, de 1ste Klasse Amateurs en de 2de Klasse Amateurs V.F.V. 'A'. Ook V.C. Zeveren Sportief (4de in 2de provinciaal 'A') en Eendracht Vinkt (3de in 3de provinciaal 'A') doen het goed ... om S.K. Ooidonck Leerne niet vergeten te vermelden, de jongste bij de K.B.V.B. aangesloten club uit Deinze. Men beschikt daar niet over een eerste elftal, maar ze hebben er een indrukwekkende jeugdwerking.

Norbert De Mey herinnert ook aan al die andere sportievelingen die Deinze kent, zoals Thomas Van der Plaetsen ... de Europese kampioen10-kamp ... en nog andere individuele sport-beoefenaars. Maar ook andere ploeg-sporten worden vernoemd, met een zeer sterke mini-voetbal competitie. Een hele lijst om aan te tonen dat Deinze een echte sportstad is. Steekt daarna ook zijn bewondering voor Denijs Van de Weghe niet onder stoelen of banken ... die hij in staat acht om, bij manier van spreken, het ijzer met de handen te breken. Onderstreept ook het feit dat de Stad voor 100 % K.M.S.K. Deinze steunt, dit in een project waar iedereen fier mag op zijn. Met nogmaals iedereen een gezond en voorspoedig 2017 toe te wensen laat de Schepen van Sport het woord aan de “Praefectus Urbi” ... Burgemeester Jan Vermeulen.

Praefectus Urbi

Burgemeester Jan Vermeulen heet op zijn beurt iedereen welkom en maakt direct de link naar Denijs Van de Weghe. Ze zitten allebei al sinds 2012 op hun respectievelijke “stoel”. Hijzelf volgde op 1 januari 2012 Ere-Burgemeester Jacques de Ruyck op (die trouwens ook aanwezig is). Het jaar dat in de “Kippen-stad”, die Deinze nog altijd is, voor het laatst de “Stoet van Canteclaer” door de straten trok. Dit jaar dus opnieuw (meer bepaald op zondag 21 mei 2017). De “Praefectus Urbi” kent twee soorten kippen ... zij die kakelen en zij die eieren leggen. Bij K.M.S.K. Deinze zijn er van deze laatste twee, zo stelt hij, ... Denijs en Kathleen. Geeft toe dat het moeilijk is voor K.M.S.K. Deinze, daar in de buurt van de hoofdplaats Gent ... maar stelt inmiddels vast dat de Deinze de zevende stad van de provincie Oost-Vlaanderen is geworden, waarbij het net en nipt over Oudenaarde is gewipt. Geeft daarbij dan de spelers-kern een injectie ... ge moet winnen tegen Oudenaarde!

De burgervader blikt ook even nostalgisch terug naar de glansperiode in de tweede nationale afdeling van in het begin van de jaren '90' ... toen hij als twintigjarige de wedstrijden bijwoonde. Wenste ook, met veel lof, de verdiensten te onderstrepen van trainer Regi Van Acker die de ploeg naar een hoger niveau heeft getild ... waarna een stevig applaus volgde. Stelt ook dat het project van de verbouwing van het stadion verder wordt gezet en stapt dan even de fiets op - Jan Vermeulen fietst alle dagen naar het Stadhuis! - want het peloton, waarmee hij waarschijnlijk de toeschouwers bedoelde, moet groter en groter worden ... waarbij Denijs Van de Weghe en echtgenote Kathleen de touw-trekkers kunnen zijn. De “Praefectus Urbi” wenst beiden nog het allerbeste en sluit het officiële gedeelte af.

Ut solet

Of zoals gebruikelijk, overhandigde een delegatie van de Deinze Supporters Federatie een aandenken aan de “first lady” van K.M.S.K. Deinze, Kathleen. Geen bloemen of bloemstuk deze keer maar een mooi boom-vormige plant. Kan in de tuin in Meigem geplaatst worden en meegroeien met de sportieve opgang van K.M.S.K. Deinze! Nadien ging de receptie gewoon verder, met drankjes en hapjes. Dit jaar dus geen sportief gedeelte met interviews van de spelers en de trainer. Een Nieuwjaarsreceptie 2017 van K.M.S.K. Deinze dus ... “In aliis legitar calciati”!

Verba volant, scripta manent

Even hadden we in ons achterhoofd gepland om ook een woordje te zeggen ... maar ...Woorden vervliegen, het geschrevene blijft”. Wat ons betreft is dat het dankwoord aan diegenen die ons, na de ene of andere wedstrijd of evenement, in 2016 en ook al in 2017, terug naar Blankenberge hebben gevoerd of naar het ene of anders station ... om van daar uit met de trein terug tot aan de Kust te geraken ... Gratias ago!

New Anno Felix !

 

Marcel Dingemans

KMSK Deinze haalt extra speler bij Great Old

KMSK Deinze krijgt Michiel Jaeken (21) voor zes maanden ter beschikking van R. Antwerp FC.
 
Vorig seizoen speelde Jaeken een erg knap seizoen bij Dessel Sport, een jaar eerder speelde hij zich in de kijker bij de beloften van eersteklasser KVC Westerlo.
De 21-jarige linksachter ontpopte zich tot één van de sterkhouders van seizoensrevelatie Dessel Sport (29 wedstrijden, 3 goals).
 
Jaeken liep nog voor hij een minuut speelde in het Antwerpshirt ernstig geblesseerd aan de linkerknie en er wachtte hem een lange revalidatie van meer dan zeven maand. Jaeken is nu pas wedstrijdfit maar komt bij Antwerp, mede door zijn blessure en de concurrentie van onder Jannes Vansteenkiste niet aan de bak. Club en speler zochten naar een oplossing en heeft ze nu met Deinze gevonden waar hij opnieuw onder de vleugels komt van Regi Van Acker die ook zijn coach was bij Dessel.
 
Welkom bij SK Deinze Michiel! 
 

Nieuwjaarsreceptie 2017

KMSK Deinze is het stadsbestuur, de sponsors, de supporters, de vele vrijwilligers en de pers dankbaar voor de fijne samenwerking.
 
Daarom nodigt de Raad van bestuur van KMSK Deinze u en uw partner uit op de nieuwjaarsreceptie om samen te klinken op de toekomst en het sportief succes!
 
Deze vindt plaats op dinsdag 17 januari 2017 vanaf 19.30 uur in de VIP – lounge van het Burgemeester Van De Wielestadion.
 
Om praktische redenen vragen wij u om uw aanwezigheid vooraf te bevestigen via info@kmskdeinze.be.
 
 
In naam van de Raad van bestuur van KMSK Deinze,
 
Denijs Van De Weghe - Voorzitter / Sportief manager
Sven Vandendriessche - GC / Teammanager
 

Jaaroverzicht KMSK Deinze 2016

januari: Tijdens de ongedwongen en verzorgde nieuwjaarsreceptie spreekt de voorzitter klare taal. Denijs Van De Weghe erkent het falen van zijn ploeg in de huidige competitie maar belooft even ambitieus verder te werken. Met een fel uitgedund team wil trainer Claeys alsnog een degelijke tweede ronde neerzetten. Burgemeester Vermeulen overhandigt onze clubvoorzitter zijn begeerde bouwvergunning in geschenkverpakking. Er komen nieuwe staan- en zittribunes zodat de capaciteit tot meer dan 8000 zal aangroeien. Topfavoriet en AA Gent aanvoerder Sven Kums wint de Gouden Schoen 2015. Na een echte spektakelpartij watervoetbal pakken we tegen het bescheiden Heist slechts één puntje. SK Deinze – KSK Heist 4-4. Oudgediende Jonas Ivens (Cercle Brugge) en André Ntambue (Gullegem) worden aangetrokken. Op Seraing wordt de thuisploeg netjes ingeblikt dankzij het aanvallend 3-5-2 systeem. Trainer Claeys spreekt van een ‘collectieve’ zege. Seraing-SK Deinze 1-5. Puik keeperswerk van Tom Vandenberghe mocht niet baten aan huis tegen WS Brussels, een sterk collectief dat ons in de tweede helft wegblies… SK Deinze-WS Brussels 1-2.

februari: In het verre Virton controleert SK Deinze de ganse wedstrijd maar vergeet te scoren tegen een puike thuiskeeper: 0-0. Zelfde scenario aan huis tegen Geel. Alweer verzuimen we te scoren tegen een ‘haalbare’ tegenstander. SK Deinze-Verbr. Geel 0-0. Op een diefje pakken we een punt mee uit het kletsnatte West-Vlaanderen. Roeselare-SK Deinze 2-2.

maart: Door een ontzettend zwakke eerste helft komt titelkandidaat Tubeke hier nooit in de problemen. SK Deinze-Tubize 0-2. We snoepen het sterke Lommel twee punten af in eigen nest. Lommel-SK Deinze 3-3! In Antwerpen, op de Bosuil, tegen de leiders kunnen we, evenwel fel gehavend, niet stunten. Voor 13.000 toeschouwers wordt het droog 3-0.

april: Na meer dan zes maanden pakt SK Deinze nog eens een thuiszege. Na een draak van een wedstrijd beslist Wilmet de match tegen rode lantaarn Koksijde, 2-1. Trainer Geoffrey Claeys trekt in augustus naar Australië. Regi Van Acker, huidig coach van Dessel Sport, zal hem opvolgen volgend seizoen. De stad Deinze verkoopt het voetbalterrein aan de club SK Deinze, zodat voorzitter Van De Weghe zijn ambitieuze plannen voor renovatie en andere projecten in een stroomversnelling ziet belanden. Op Dessel kan een collectief zwak Deinze nooit een vuist maken tegen het team van Regi Van Acker. Dessel Sport-SK Deinze 2-0. Ook In Brugge gaan we kansloos onderuit tegen ‘De Vereniging’. Cercle Brugge – SK Deinze 1-0. We sluiten evenwel het seizoen in schoonheid af. Na een collectief sterke partij en onder impuls van Wilmet en Mézine, wordt Union St. Gillis (6de plek!) opzij gezet. Met een veertiende plaats en 29 punten blijven de oranjehemden echter fors onder de verwachtingen. Al vlug worden talentvolle jonge spelers aangetrokken met het oog op het nieuwe seizoen in de Eerste Klasse Amateurs. Er komt een nieuw sterk gemotiveerd bestuur bij de SK Deinze-jeugd.

mei : In een spannende play-off competitie toont Club Brugge zich de sterkste in de Jupiler League. Na 11 jaar bezorgt Preud’homme de blauwzwarten opnieuw de kampioenstitel.

juni,juli: Onze Rode Duivels falen tijdens het EK in Frankrijk. In de kwart finale gaan ze beschamend onderuit tegen Wales: 3-1. Tijdens de feestelijke derby op Sparta Petegem (1-2) breekt Jérôme Mézine de bovenarm.

augustus: Spanjaard Roberto Martinez volgt Wilmots op als trainer van de Rode Duivels. Het bekeravontuur van SK Deinze begint tegen het Luikse FC United Richelle uit de derde amareursklasse. Uitslag 2-0. Een week later gaan we door tegen Wetteren na verlengingen (2-2) en strafschoppen (4-3). Lommel United wipt ons uit de Croky Cup (1-3) maar trainer Van Acker ziet duidelijk progressie met het oog op de competitiestart.

september: Thuis tegen Hamme echter pakt Deinze slechts één punt en daar kan onze trainer niet blij om zijn… SK Deinze-Hamme 1-1. Op WS Brussels wordt dan wel vlot gewonnen met 0-2. Tegen een sterk Dessel Sport is onze doelman Tom Vandenberghe “man van de match”. Dankzij zijn sublieme reddingen bezorgen wij de leiders hun eerste puntenverlies. SK Deinze-Dessel 0-0. We brengen Dender in eigen huis hun eerste nederlaag toe, met de groeten van uitblinker Philippe Janssens. Dender-SK Deinze 1-2.

oktober: Dankzij twee doelpunten van Matthias Lievens in de slotfase pakken we onverhoopt de drie punten tegen FC Oosterzonen: 3-2! Eén vroeg doelpunt van Suarez volstaat op Seraing om alweer de volle buit te pakken op verplaatsing. Seraing-SK Deinze 0-1. We klimmen naar stek twee in de klassering! Thuis tegen Koksijde is er van een wedstrijd nooit sprake. Na een overbodige tweede helft wint Deinze simpel met 4-0. De eerste seizoensnederlaag wordt ons aangesmeerd door Geel. Geel-SK Deinze 5-1! Meer dan 2500 toeschouwers zien hoe SK Deinze tegen FC Beeschot-Wilrijk niet wordt beloond voor een sterke prestatie. Door één gemeten doorsteekpass pakken de leiders de volle buit : 0-1.

november: In Oudenaarde blijken we alweer niet in staat te scoren na een vroege tegengoal. We verliezen voor de derde keer op rij (1-0). Twee doelpunten van Bael bezorgen ons de broodnodige zege thuis tegen Heist (2-1). In Hasselt lukt het tactisch plan van trainer Van Acker perfect. Het team van Stijn Stijnen wordt gewoon weggespeeld. Hasselt-SK Deinze 1-5 ! Tegen een verrassend vlot draaiende rode lantaarn, Sprimont, moeten onze oranjehemden tot in de slotfase wachten om het verschil te maken (2-0).

december: Een beetje op een diefje pakt SK Deinze de driepunter in Maasmechelen. Efficiëntie, heet dat… Patro Eisden – SK Deinze 0-2. We winnen de topper tegen Virton door tweemaal te scoren in de toegevoegde tijd! Absolute uitblinker in de thriller is Gert Van Walle. SK Deinze – Virton 2-1. Een herboren Hamme na de trainerswissel straft het nogal nonchalante voetbal van onze oranjehemden resoluut af. De “Wuitens” winnen in eigen huis met 3-2. Met een wrang gevoel moeten onze supporters de winterstop in. We blijven evenwel tweede in de stand met 32 punten, achter het ongenaakbare Beerschot-Wilrijk (43 ptn). En goed nieuws, spits Jérôme Mezine staat helemaal klaar voor 2017 ... (ra) 

 

Pagina's